De dins S’Alqueria Blanca
dins Son Perot miraré,
i almanco m’alegraré
en sentir s’amor com canta.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 56
Núm. glosa: 871
Versió: 1
Poble origen: Llubí
Paraules clau: Desig, Passió i enamorament, Enyorança, Alegria, Cantadors i glosadors
Topònim: Son Perot
Municipi: Santanyí - S'Alqueria Blanca
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a