Damunt es pou, Na Francina
va deixar es rosari d’or;
si hi fos deixat lo seu cor,
hauria fet volatina.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 55
Núm. glosa: 868
Versió: 1
Poble origen: Puigpunyent - Galilea
Paraules clau: Desig, Cisternes, Construccions rurals, Anatomia, Erotisme velat, Complements
Noms de persona: Francina
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a