Clavellina, clavellina,
¿me vols dar un clavellet,
que aquí hi ha un jovenet
que per tu plora i sospira?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 54
Núm. glosa: 843
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Desig, Flors, Joventut, Erotisme velat, Tristor
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a