Bon vespre, amb la companyia!
Sen Juan, ¿com és? ¿com va?
Jo som volgut arribar
perque no poria estar
sense veure Na Maria.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 53
Núm. glosa: 831
Versió: 1
Poble origen: Muro
Paraules clau: Festeig, Desig, Enyorança, Dia i nit, Gent foravilera
Noms de persona: Joan, Maria
Oficis: Foraviler
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a