Barbareta agraciada:
¿saps En Juan què m’ha dit?
Que et troba com un confit,
de dolça, i no t’ha tastada.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 53
Núm. glosa: 822
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Floretes, Bellesa, Desig, Erotisme velat, Dolç
Noms de persona: Bàrbara, Joan
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a