A unes portes, ses baules
les hi solen posar enmig;
mon cor tendria desig
de dir-te quatre paraules.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 53
Núm. glosa: 819
Versió: 1
Poble origen: Vilafranca de Bonany
Paraules clau: Distribució de la casa, Desig, Anatomia, Declaració
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a