Una figa paratjal
que és tan sana i vertadera.
Na Maria Serrallera
té una tomatiguera
sembrada dins es corral.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 1471
Poble origen: Sóller