Per vós, ramell de pintures,
he passat penes bastants;
que vénguen dos capellans,
després quatre cristians
amb so baül en ses mans
per donar-me sepultura.
Jo no tenc hora segura
com veig la vostra hermosura
de perles i diamants.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 45
Núm. glosa: 703
Versió: 1
Poble origen: Sóller
Paraules clau: Passió i enamorament, Submissió, Mort, Floretes, Tristor, Abandó i desencís, Bellesa, Destí, Capellans i frares, Feligresos, Litúrgia i tradicions rituals, Complements
Oficis: Capellà
Versos: 9
Mètrica: 7a7b7b7b7b7a7a7a7b