Un estudiant va a escola
per aprendre sa lliçó.
Cara de figa aubacor,
tu me’n faç una cada hora!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 871
Poble origen: Algaida