En esser fadrina llesta,
mai s’hauria de morir.
Aquesta de Son Magí,
per rallar amb un fadrí
va botar per sa finestra.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 42
Núm. glosa: 644
Versió: 1
Poble origen: Sineu
Paraules clau: Joventut, Festeig, Mort, Passió i enamorament, Peripècia, La casa
Topònim: Son Magí
Municipi: Sineu
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a