Des que el Rei soldat me fé,
no he tornat tenir alegria.
Catalina, jo voldria
que pensasses qualque dia
en so qui et vol tant de bé;
que, si no hi penses, perdré
es llum de Déu vertader,
sa força i sabiduria;
pensant en tu, qualque dia
l’ànima a Déu donaré.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 41
Núm. glosa: 634
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Reis, Soldats, Servei militar, Tristor, Alegria, Guerra, Festeig, Desig, Enyorança, Déu, Bondat, Mort, Abandó i desencís, Salut i malaltia, Cel i infern
Noms de persona: Catalina
Versos: 10
Mètrica: 7a7b7b7b7a7a7a7b7b7a