Demà farà tres setmanes
que no he vist s’enamorat,
però que a mi m’han semblat
dotze mesos de quartanes.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 6
Núm. glosa: 62
Versió: 1
Poble origen: Montuïri
Interpretació: Referència a l'amor entre home i dona. Els sentiments d'una enamorada per l'absència del seu estimat. Expressa melancolia produïda per l'allunyament i condensada en l'enyorança. L'enamorada relaciona el temps d'absència amb la "quartana", unes febres que van i venen cada quatre dies.
Paraules clau: Amor, Enyorança, Mesos i setmanes, Salut i malaltia, Tristor, Relacions de parella
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a