En Pere anava content
a un ball que ell sabia,
i en lloc de tenir alegria
li serví de sentiment.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 51
Núm. glosa: 12
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Alegria, Sentiments, valors i actituds de l'individu, Balls, Festeig, Dolor i plany, Tristor
Noms de persona: Pere
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a