Sa vostra fia és hermosa,
però té un accident:
que, onsevuia se rent,
tant si és bassa com torrent,
s’aigo roman oliosa.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 279
Núm. glosa: 4790
Versió: 1
Poble origen: Esporles
Paraules clau: Relació pares-fills, Aigua, Mar i ribera, Befa
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a