Mira-la, sa remirada:
com camina, venta un peu.
Són molts que l’han festejada,
ben pocs que l’han demanada.
¿Qué és romana que no treu?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 266
Núm. glosa: 4552
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Festeig, Ironia, Sentiments, valors i actituds de l'individu, Cos humà, Vents, Matrimoni, Solteria
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7c7c7b
Fraseologia: No treure romana: esser molt lleuger, pesar molt poc. (DCVB)