Jo sempre m’ho vaig pensar,
que a venir no duraries,
bandera de campanar
no dura més de vuit dies.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 261
Núm. glosa: 4468
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Festeig, Construccions urbanes, Sentiments, valors i actituds de l'individu
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7a7b
Fraseologia: Bandera de campanar: penell (Figuera Dicc.). Penell: Persona molt variable o inconstant (Bal.)(DCVB).