Jo me pens que deus esser
d’enteniment esvouvada,
que un fadrí que t’ha deixada
dins poc temps molta vegada,
encara el tornes voler.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 260
Núm. glosa: 4444
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Relacions de parella, Separació i divorci, Desamor i ruptura, Rebuig, Befa, Enyorança, Festeig
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a