Jo festejava a Llubí
una al•lota, nom Teresa,
que de menjar té peresa,
i, com té son, de dormir.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 259
Núm. glosa: 4427
Versió: 1
Poble origen: Santa Margalida
Paraules clau: Relacions de parella, Festeig, Sentiments, valors i actituds de l'individu
Topònim: Llubí
Municipi: Llubí
Noms de persona: Teresa
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a