Jo encara no ho he dit tot;
més de la mitat deixava:
s’al•lota que festejava,
sempre duia que penjava,
més d’un pam i mig de moc;
perque no li caigués tot,
amb ses barres l’aguantava,
i sa mare que parava
un ribell, i l’omplí tot.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 258
Núm. glosa: 4420
Versió: 1
Poble origen: Montuïri
Paraules clau: Relacions de parella, Befa, Relació pares-fills, Festeig, Desamor i ruptura, Separació i divorci, Mobles i utensilis
Versos: 9
Mètrica: 7a7b7b7b7a7a7b7b7a