Com es vent se'n duu ses palles
hi deixa es caramullet;
com tu em deixes, ramellet,
ses ales d’es cor me talles.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 5
Núm. glosa: 44
Versió: 1
Poble origen: Artà
Interpretació: Referència a l'amor entre home i dona. Els sentiments d'un enamorat per l'absència de la seva estimada. Expressa melancolia produïda per l'allunyament i condensada en l'enyorança.
Paraules clau: Amor, Abandó i desencís, Dolor i plany, Anatomia, Vents, Flors, Medi rural, Enyorança, Desamor i ruptura, Floretes
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a