Jo em coman a sant Andreu,
que és un sant anomenat.
Si s’estimat m’ha deixat,
la causa, ¿saps què és estat?
Que no havia d’esser es meu.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 258
Núm. glosa: 4415
Versió: 1
Poble origen: Lloseta
Paraules clau: Amor, Relacions de parella, Desamor i ruptura, Separació i divorci, Ironia, Dolor i plany, Religió i creences
Noms de persona: Andreu
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a