Ja direu a ses al•lotes
de Son Torrents de Llubí
que jo no puc anar-hí
perque és dolent es camí
i més quimeres són poques.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 256
Núm. glosa: 4381
Versió: 1
Poble origen: Ariany
Paraules clau: Festeig, Solteria, Camí, Aspiracions i somnis, Engany
Topònim: Son Torrents
Municipi: Llubí
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a