Jo estic que m’abràs de set,
i duis s’aigo tan estreta?
¿Voleu-me dar de la dreta,
sa jove, aquest ramellet?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 29
Núm. glosa: 435
Versió: 1
Poble origen: Felanitx
Paraules clau: Begudes, Calor i fred, Flors, Erotisme velat, Festeig
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a