Es gall de Son Puig s’és mort
d’anar darrere gallines,
i jo, de mirar fadrines,
som romàs amb so coll tort.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 253
Núm. glosa: 4320
Versió: 1
Poble origen: Algaida
Paraules clau: Festeig, Solteria, Bestiar oví, Befa
Topònim: Son Puig
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a