En es carrer de ses Eres
ja no m’hi veuràs tornar,
perque diuen que allà hi ha
ses al•lotes malfeneres.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 250
Núm. glosa: 4279
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Festeig, Relacions de parella, Befa, Carrer, Separació i divorci
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a