–Francina-Aina, Francina-Aina!
–Salvador, Salvadoret!
–Vetaquí un ramellet
tot de floretes del Carme.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 29
Núm. glosa: 426
Versió: 1
Poble origen: Santa Margalida
Paraules clau: Festeig, Flors
Topònim: El Carme
Noms de persona: Francina-Aina, Salvador
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a