Dins es terme d’Estellencs
no s’hi crien canyes vanes.
Margalida, si m’enganes,
no la’m fas que no la’m pens.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 248
Núm. glosa: 4229
Versió: 1
Poble origen: Puigpunyent
Paraules clau: Amor, Relacions de parella, Declaració, Infidelitat i adulteri, Gelosia, Sàtira i escarni, Confrontació, Engany, Malvolença
Topònim: Estellencs
Municipi: Estellencs
Noms de persona: Margalida
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a
Fraseologia: Esser com una canya vana: esser una persona aparentment forta, però en realitat molt dèbil. (DCVB)