De sa teva pell faré,
Tiana, si tu me faltes,
per llaurar, un eixanquer,
i de la resta, unes varques.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 247
Núm. glosa: 4215
Versió: 1
Poble origen: Selva - Biniamar
Paraules clau: Relacions de parella, Agressivitat i violència, Mort, Engany, Gelosia, Llaurar, Eines medi rural, Jornaler, Sabaters, Complements
Noms de persona: Sebastiana
Oficis: Jornaler, Sabater
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7a7b