Alegria me’n dau tanta
com un pare amb un fii seu.
Vós donau-me lo que és meu,
i que Déu vos faça santa!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 238
Núm. glosa: 4057
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: Alegria, Ironia, Relació pares-fills, Confrontació, Lluita, Festeig, Desig, Erotisme velat, Matrimoni, Relacions socials, Déu, Devocionari i advocacions
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a