Miquel, si vas a Maó,
no et miris ses maoneses,
que no hi ha com ses pageses
per tenir forta s’amor.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 233
Núm. glosa: 3980
Versió: 1
Poble origen: Santa Margalida
Paraules clau: Festeig, Gelosia, Rivalitat, Viatges, Abandó i desencís, Transformació i canvi, Desig, Pagesos
Topònim: Maó
Noms de persona: Miquel
Oficis: Pagès/a
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a