Es dissabtes, a dos llocs
tocau comparació;
fadrí que colga dos focs,
li manca estimació.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 230
Núm. glosa: 3939
Versió: 1
Poble origen: Alcúdia
Paraules clau: Festeig, Engany, Solteria, Rivalitat, La casa, Dia i nit
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7a7b
Fraseologia: Tocar a comparició (i més vulgar tocar comparació): comparèixer, presentar-se allà on està manat o demanat que compareguin (mall., men.)(DCVB)