Es vespres rallen los dos
i s’expliquen lleialment;
ell li demana admetent
per los altres servidors,
i ella respon amorós:
-Ja ho serà ben diferent
en tenir-vos de present!
Maldament en vénguen cent,
es més estimat sou vós.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 222
Núm. glosa: 3795
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: Dia i nit, Festeig, Passió i enamorament, Gelosia, Rivalitat, Declaració
Versos: 9
Mètrica: 7a7b8b7a7a7b7b7b7a