Cantant i fent la pavana
p’es mateixos passos torn;
no sé que t’he fet, Juana,
que te colgues tan dejorn.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 217
Núm. glosa: 3711
Versió: 1
Poble origen: Sineu
Paraules clau: Festeig, Cantadors i glosadors, Desig, Abandó i desencís, Fracàs, Hàbits casolans
Noms de persona: Joana
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7a7b