Jo redobl tantes vegades
com lletres hi ha a papers,
com dins la mar uis de peix.
com fuies de blat són nades,
com persones confessades
a baix d’es peus de confés.
I encara, si en vols més,
consemblant a lo mateix,
dins lo meu cor n’han quedades.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 25
Núm. glosa: 368
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Festeig, Enyorança, Passió i enamorament, Mar i ribera, Marins, Anatomia, Cereals, Feligresos, Capellans i frares
Versos: 9
Mètrica: 7a7b7c7a7a7b7b7c7a