Jesús, Senyora Maria!
Mon cor va de redolons.
És En Miquel qui t’envia
dos mil comandacions
i un paper ple de cançons
perquè cantis tot lo dia.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 24
Núm. glosa: 355
Versió: 1
Poble origen: Sencelles
Paraules clau: Jesús, Anatomia, Festeig, Enyorança, Estimació i afecte, Cançons i tonades, Cantadors i glosadors, Dia i nit, Salut i malaltia
Noms de persona: Maria, Miquel
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7a7b7b7a