¿Que no saps que m’enviares,
per divertir-me, un ca?
Per això et torn enviar
canyes d’es mateix canyar,
que, com neixen, són pintades.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 207
Núm. glosa: 3533
Poble origen: Artà
Paraules clau: Cans, Alegria, Naixement, Arbres i arbusts (Plantes), Festeig, Solteria, Joventut, Passió i enamorament
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a