Mitja dotzena d’olives
tenc d’enviar a un fadrí,
i vós, l’amo, ¿em voleu dir
quines són ses més pansides?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 206
Núm. glosa: 3524
Poble origen: Valldemossa
Paraules clau: Solteria, Joventut, Festeig, Passió i enamorament, Oliveres, Collir oliva
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a