Com ve es dilluns de sa fira,
totes s’ensumen es bec:
-Veiès En Tal, ¿què t’ha fet?
-Res m’ha duit, i el reneg
p’es temps de sa meva vida!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 204
Núm. glosa: 3492
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: VIDA HUMANA, Fires i festes locals, Festeig, Joventut, Solteria, Pas del temps i cicle de l'any
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a