En passar per ca N’Antic,
comana’m molt En Tomeu,
que, d’ençà que no l’he vist,
no té alegria el cor meu.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 24
Núm. glosa: 348
Versió: 1
Poble origen: Binissalem
Paraules clau: Tristor, Enyorança, Festeig, Estimació i afecte, Anatomia, Alegria
Noms de persona: Bartomeu
Mal noms: Antic
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7a7b