A Son Burguet me’n duré
espines per recordança:
ses guyes de sa fermança
totes les hauré mester.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 204
Núm. glosa: 3489
Versió: 1
Poble origen: Capdepera
Paraules clau: Peix, Joventut, Festeig
Topònim: Son Burguet
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a