Cada dissabte deman:
–L’amo, deixau-me anar a Artà.
–Per anit no hi pots anar;
altres feines tens, Joan.
Sa camia, la’t duran
aquí, si la’t vols mudar.
–Jo no hi som per sa camia,
enc que mig any la dugués!
L’amo, jo hi som, i no més,
per veure Na Margalida.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 5
Núm. glosa: 34
Versió: 1
Poble origen: Artà
Interpretació: Referència a l'amor entre home i dona. Els sentiments d'un enamorat per l'absència de la seva estimada. Expressa melancolia produïda per l'allunyament i condensada en l'enyorança. L'enamorat ha de demanar permís a l'amo per poder anar a veure l'enamorat, la qual cosa denota la submissió a l'amo.
Paraules clau: Amor, Enyorança, Gent foravilera, Amos, Medi rural, Mesos i setmanes, Indumentària i estètica, Peces de roba, Feines medi rural, Dia i nit, Submissió
Topònim: Artà
Municipi: Artà
Noms de persona: Margalida, Joan
Oficis: Amo, Missatge
Versos: 10
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b7c7d7d7c