-Per penitència et daré
que no festeigs de menudes.
-Pare, jo dic que no en rudes:
aquesta no la faré.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 188
Núm. glosa: 3192
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Interpretació: El pare, per algun motiu, posa com a càstig a la seva filla no poder festejar més amb el seu amor. La filla s'hi nega rotundament i exclama que en absolut complirà la penitència que el seu pare li ha donat.
Paraules clau: Festeig, Amor, Relació pares-fills, Relacions de parella, Dolor i plany, Confrontació, Lluita, Rivalitat
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a