Na Morena d’En Pobler
és una cantarinera;
ella surt amb sa granera
i atupa al•lots p’es carrer.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 185
Núm. glosa: 3138
Versió: 1
Poble origen: Sóller
Interpretació: La glosa ens fa una descripció de la jove citada. Se'ns explica que és un poc poca-solta i que allò que li passa pel cap és sortir amb una granera pel carrer per tupar els joves que se trobi.
Paraules clau: Relacions socials, Solteria, Malvolença, Festeig, Ràbia, Agressivitat i violència
Mal noms: Na Morena, En Pobler
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a