Donareu aquest paper
a Margalida Sureda,
solament que ella conega
que jo amb ella tenc es bé.
Jo no mud ni mudaré
enc que el món trabucat veja.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 21
Núm. glosa: 307
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Declaració, Passió i enamorament, Honestedat, Transformació i canvi
Noms de persona: Margalida
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b