Jo tenc un festejador
que es volia tancar frare,
però per una comare
va mudar d’opinió.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 179
Núm. glosa: 3028
Versió: 1
Poble origen: Felanitx
Interpretació: L'estimada tenia un amor que es volia fer frare, però en saber la notícia canvia d'opinió. Podem interpretar que si és la comare que el fa canviar d'opinió és perquè ella deu esperar un infant. Per aquest motiu el jove deu canviar d'opinió i no es fa frare finalment.
Paraules clau: Festeig, Maternitat, Comares, Declaració, Família, Relacions de parella, Sentiments, valors i actituds de l'individu, Passió i enamorament, Amor, Trajectòria vital, Destí, Transformació i canvi
Oficis: Comare, Frare
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a