Jo tenc un festejador
d’es terme de Capdepera,
que sa mare és Na Ranxera
i son pare En Pep Fogó.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 3027
Poble origen: Artà
Interpretació: La glosa funciona a vagades com a mètode de transmissió d'informació i descripció. L'estimada la fa servir per indicar l'origen del seu enamorat i la família d'on prové.
Paraules clau: Relacions de parella, Relacions parentals, Família, Festeig, Relació pares-fills
Topònim: Capdepera
Municipi: Capdepera
Noms de persona: Pere
Mal noms: Na Ranxera, Fogó
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a