Jo festejava una al•lota
que nomia Paratjal,
i va perdre es davantal.
Paratjal, Paratjalota!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 176
Núm. glosa: 2981
Versió: 1
Poble origen: Artà
Interpretació: L'enamorat que festeja la jove en fa burla anomenant-la peretjal (bàmbola). Pot ser perquè és un poc travada, car fins i tot va perdre el davantal.
Paraules clau: Festeig, Relacions de parella, Befa, Humor i comicitat
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a