Jo festeig a So-N’Arrossa,
veinat de Son Santjoan,
a una vila més gran
que es terme de Valldemossa.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 176
Núm. glosa: 2972
Versió: 1
Poble origen: Marratxí
Interpretació: L'estimat festeja la seva enamorada a So-N'Arrossa. Llavors per explicar i fer-ne una descripció ho compara amb son Sant Joan i Valldemossa.
Paraules clau: Festeig, Espais de trobada urbans
Topònim: So-N'Arrossa, Valldemossa, Son Sant Joan
Municipi: Sencelles, Valldemossa, Palma
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a