Jo estava a s’ombra d’un pi
al reparo d’una soca.
Es qui acompanya s’al•lota
no troba llarg es camí;
i si l’hi troba, pot dir
que encara s’amor és poca.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 175
Núm. glosa: 2966
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Interpretació: Un que estava feinejant observa una parella fent camí. L'enamorat no troba el camí feixuc i comenta que en cas de que l'hi trobàs podria dir que l'amor sí que és curt comparant-ho amb el camí.
Paraules clau: Amor, Relacions de parella, feinejar, Feines medi rural, Pins, Arbres i arbusts (Plantes), Camí, Construccions rurals
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b