Carta, en arribar a Cabrera,
has de sebre fer es paper.
Saluda l’amo primer
i sa madona darrera,
llavò tots los de ca seva
comana-los de part meva
memòries d’un gran quefer.
I en arribar a mon bé,
agenoia’t davant ella
i li diràs: -Camarera,
tu ja seràs sa darrera
fadrina que miraré;
que si no em vols, faré fer
una fossa, i em faré
enterrar davant ca teva.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 20
Núm. glosa: 287
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Declaració, Matrimoni, Festeig, Mort, Amos, Clan familiar
Topònim: Cabrera
Versos: 15
Mètrica: 7a7b7b7a7a7a7b7b7a7a7a7b7b7b7a